• การให้ความรู้การเขียนโปรแกรม Python และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

    โดย admin fablab เมื่อ Jan. 25, 2020, 4:20 p.m.

    โครงการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

    หลักสูตร การให้ความรู้การเขียนโปรแกรม Python และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

    ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย