• การอบรม FabLab Thammasat University

  โดย admin fablab เมื่อ Sept. 16, 2019, 3:48 p.m.

  โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ได้จัดแผนการอบรมย่อย “การอบรม FabLab Thammasat University”  

  เพื่อจัดทำหุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง “Obstacle Avoider Robot” ซึ่งได้ทำการจัดกิจกรรมไปแล้วทั้งสิ้น 3 สถานศึกษา ได้แก่

  1. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

  2. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

  3. โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล


  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล