• กิจกรรมประกวดแข่งขัน KidBright Hackathon

    โดย admin fablab เมื่อ Jan. 14, 2019, 11:24 a.m.

    สวทช. จัดกิจกรรมอบรมวิศวกรโครงการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย "ตอน รวมพลังวิศวกร Fab Lab" ในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

    โดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ดังนี้

    1. ทีม จภ.สตูล 1 มีสมาชิก คือ นายสานุวัฒน์ ทุ่งปรือ, นายฮาริช วารีรัตน์ และนายอติพงษ์ หลงจิ
    2. ทีม จภ.สตูล3 มีสมาชิก คือ นายนที ทองดำ, นายอารีฟิน หมวดสตูล และนายปฏิยุทธ์ หวังทอง